Geen ophokuren meer!

De Tweede Kamer heeft met een nieuwe wet besloten dat we langer op school moeten zitten. Scholen krijgen alleen niet meer geld om die extra uren zinvol in te vullen. Dat probleem lossen de scholen op door 'ophokuren' te geven, verplichte uren aanwezigheid waarin we niets leren en hooguit huiswerk kunnen maken. Die ophokuren zijn zinloos en maken ons echt niet slimmer. Weg met de ophokuren, tijd voor echte kwaliteit!

Dus de Eerste Kamer moet tégen het voorstel stemmen om te voorkomen dat we nóg meer worden opgehokt.


Het LAKS heeft op de scholierendemonstratie van 21 december 2011 de petitie uitgereikt aan de jongerenorganisaties van regerings- en oppositiepartijen. Met een eindgetal van 15.000 ondertekeningen willen we je dan ook zeer bedanken voor je steun.


Wil je een bijdrage leveren aan de actie van het LAKS? Stort dan nu een bijdrage (klein of groot) in de OPHOK-kas:
LAKS, triodosbanknr. 77 64 95 054 , o.v.v. 'ophokkas'